خواننده زیرزمینی ،روی زمین دستگیر شد!

اگر حوصله باشد،وقت باشد، گرفتاری نباشد، کمی ارامش باشد، انفراد های گاه و بیگاه نباشد، میان ذهنم سکوت باشد،میان دلم غوغا نباشد و… قصد کرده ام که گه گاه در …

خواننده زیرزمینی ،روی زمین دستگیر شد! Read More