خواننده زیرزمینی ،روی زمین دستگیر شد!

اگر حوصله باشد،وقت باشد، گرفتاری نباشد، کمی ارامش باشد، انفراد های گاه و بیگاه نباشد، میان ذهنم سکوت باشد،میان دلم غوغا نباشد و… قصد کرده ام که گه گاه در …

خواننده زیرزمینی ،روی زمین دستگیر شد! Read More

و زنان گاه اینگونه فاسدند و بیشتر از مردان!

دقیق به یاد ندارم..شاید سال هشتاد و دو این را نوشتم..هنوز هم کم و بیش اینگونه فکر میکنم… 1. اين ديگر حرف جديدي نيست ؛زنان يك تيره و طايفه كه اگاه …

و زنان گاه اینگونه فاسدند و بیشتر از مردان! Read More