دست دادن ظریف واوباما و نقش خانواده در سفر به نیویورک!

  **با توجه با اخبار واصله از مملکت امریکا و دست دادن “ظریف” با حسین باراک اوباما و اووووووووووووووووووج دل واپزی! در میان تنی چند از هموطنانی که از بس …

Read More