از میان کاغذها بر باد رفته/یادهای فراموش شده(3)

شام فردا شب هیات با حاج عباس است. حال معصومه خانم_زن  دوم حاج عباس_ خوب نیست. نذر کرده آبگوشت بدهد .معصومه خانم که زن حاجی شد فامیل های شوهر مرحومش نگذاشتند …

از میان کاغذها بر باد رفته/یادهای فراموش شده(3) Read More