لحظاتی برای بالیدن ، لالیدن! و خندیدن!

اسفند هشتاد و هفت… دیروز نیچه خوانی ! داشتیم!  واز دیروز تا حالا به این چند جمله ی نیچه فکر میکنم : *ايرانيان راستگوترين و راست تيرانداز ترين قوم تاريخ …

لحظاتی برای بالیدن ، لالیدن! و خندیدن! Read More