گفتگو با سید کاظم موسوی بجنوردی رییس کتابخانه ملی

اذرو دی ماه 1382/چند روز بعد از زلزله بم انروزها سید کاظم موسوی بجنوردی ریاست کتابخانه ملی را بر عهده داشت.قبلش هم سید محمد خاتمی آنجا بود .راستش من اصلا …

گفتگو با سید کاظم موسوی بجنوردی رییس کتابخانه ملی Read More