گزارش خبرگزاری کتاب از حرف های من در سرای اهل قلم

سال هشتادو هفت، اردیبهشت، همیشه به دوستان انجمن می گفتم که باید افراد مستعد و دست به قلم  را شناخت  و کمی اموزش داد تا فردای روزگار انجمن و جامعه …

گزارش خبرگزاری کتاب از حرف های من در سرای اهل قلم Read More

آموزش کتابداری در بحرانی ترین وضعیت به سر می برد

مرداد و شهریور 83/ با خانم بهاره رها دوست  نیز چند مرتبه گفتگو کردم،این اولین با ربود،رک و راست حرف میزد و البته بی تعارف، اولین گفتگوی من با او واکنش …

آموزش کتابداری در بحرانی ترین وضعیت به سر می برد Read More

گفتگو با سید کاظم موسوی بجنوردی رییس کتابخانه ملی

اذرو دی ماه 1382/چند روز بعد از زلزله بم انروزها سید کاظم موسوی بجنوردی ریاست کتابخانه ملی را بر عهده داشت.قبلش هم سید محمد خاتمی آنجا بود .راستش من اصلا …

گفتگو با سید کاظم موسوی بجنوردی رییس کتابخانه ملی Read More