و سرانجام نیز “جدایی ” ما را به اسکار “رساند” !

سلام به مردم خوب سرزمینم ایرانیان بسیارى در سرتاسر جهان در حال تماشاى این لحظه‌اند. و گمان دارم خوشحال‌اند. نه فقط به خاطر یک جایزه‌ى مهم یا یک فیلم یا …

و سرانجام نیز “جدایی ” ما را به اسکار “رساند” ! Read More