بازی بود اما آنروزها ما را “ولیعهد” خطاب میکردند

  باز هم روز تولد، حالا نمیدانم هفت ساله میشود یا هشت ساله،منم که حوصله ندارم،خب البته باید یک هدیه ای چیزی تهیه کنم،حالا شاید خیلی ها در این روز …

بازی بود اما آنروزها ما را “ولیعهد” خطاب میکردند Read More