پیام “میلیونر زاغه نشین” : اثبات نظریه دایی جان ناپلئون!

این مطلب را چند روز بعد از دیدن فیلم نوشتم ،شاید یک سال و نیم قبل ،اگر فیلم را ندیده باشید شاید معنا دار نباشد این مطلب، اگر توانستید ببینید. جای دوری نمیرود!

· از تولد اولین‌ فیلم‌ کوتاه‌ هندی‌  که در سال ‌۱۸۹۹ توسط «هاریش‌ چاندرا»تهیه‌ و به‌ روش‌ شهر فرنگ‌  به ‌نمایش‌ درآمد نزدیک به ۱۱۰ سال می گذرد و صنعت‌ سینمای‌ هند از سال ‌۱۹۱۳ با راه اندازی یک‌ موسسه ‌فیلمسازی به نام“دادا صابح” توسط “دانیراج فالک” آغاز به کار کرده و در سال‌ ۱۹۵۵ «پاترپنج‌ علی‌» راه‌ را برای‌ صادر کردن‌ فیلم‌های‌ هندی‌ به‌ جهان‌ باز میکند. در دهه پنجاه ساتیاجیت‌ رای به اتفاق  ریت‌ ویک‌ قاتاک‌ و مرینال‌سن‌  سینمای‌ نوین‌ هند را پایه گذاری می کنند. مرکز فیلم سازی هند در دهه نود نام خود  را به بالیوود تغیر می دهد. سالانه  بیش از ۱۰۰۰  فیلم ازاستودیو های فیلمسازی هند بیرون می آیند. یعنی روزانه حدود سه فیلم. باتوجه به جمعیت حدود یک میلیارد و۲۰۰ میلیونی  هند  می توان این فرض را داشتکه یک فیلم خوب این فرصت را پیدا می کند که نزدیک به  چند صد میلیون مرتبه دیده شود و این ما را به رقم های نجومی می رساند که در اقتصاد سینمای هندجریان دارد. اما بالیوود و سینمای هند هیچ فیلم اسکاری تا کنون نداشته است.

*.سینمای هند البته کمیت دارد، رقص و قر و اطوار دارد، شاهرخ خان دارد، آمیتاپاچان دارد، آیشا جویکا دارد، جوهی چاوالا دارد، کارنا کاپور دارد، راجندراکومار دارد، سانجی دات دارد، پریتی زینتا دارد، و از این کومارها و کاپورهاالبته کم ندارد اماسینمای هند  و بالیوود هیچ فیلم اسکاری ندارد

*هند ابرشهر های بسیار دارد. هند  بممئی دارد. فاصله طبقاتی دارد. بمبئیزاغه نشین دارد. زاغه نشین ها فقیر دارند،  گدا دارند، درد دارند، بیچا رگیدارند، فلاکت دارند، کثافت دارند، بریدن حلق و زبان و در آوردن چشم دارند،هند قطارهای لب ریز از آدم دارد، هند آدم های لبریز از غذا دارد، هند بچههای گرسنه و مانده دارد، هند همه اینها را دارد *اما بالیوود  هنوز هیچ فیلم اسکاری ندارد.

هند خدایان بسیار دارد. هند اقوام متفاوت دارد. هند جنگ های دینی و قومیدارد، هند تعصب و تبعیض دارد، هند قتل های عقیدتی و خیابانی دارد، هندبرادرکشی و مادر کشی دارد، *اما بالیوود و هند هنوز هیچ فیلم اسکاری ندارند.*

هند مافیا دارد، هند فاحشه خانه دارد، فاحشه خانه دختر جوان دارد، خانم یاآقای رییس دارد، فاحشه خانه  مشتری دارد. دختر جوان آرزو دارد. پسر جوانعشق دارد اما بالیوود و هند هنوز* هیچ فیلم اسکاری ندارند.*

هند مسابقه تلویزیونی دارد، مسابقه، تماشاچی گرسنه و سیر دارد، مسابقه مجریرند و حرفه ای دارد، هند یک جوان ساده و گیج دارد، این مسابقه سوال دارد،سوال ها جواب دارند و این جوان خاطره دارد اما هند و بالیوود هنوز هیچ فیلم اسکاری ندارند.*

*“میلیونر زاغه نشین”* با کارگردانی یک انگلیسی “*دنی بویل*” می آید و هشت جایزه اسکار را درو می کند. فیلمی که بر خلاف سنت سینمای غرب نه اکش داردنه مرزهای تخیل و واقیت را بهم می ریزد و نه دلهره دارد و نه بکش بکش داردو نه هیچ صور قبیحه!!! آنچنانی دارد! فیلمی مانند زندگی روان با دست اندازهای واقعی! بی کمترین اغراق و افراطی. اما می آید و یک انگلیسی  طعم اسکاررا به هندی ها می چشاند که به گمان من این وضیعت تبیینی هنرمندانه ازتاریخ سیاست هند و چگونگی عمل انگلیسی ها  در ارتباط های فی مابین آنها رابه ما نشان می دهد. به گمان من *“میلیونر زاغه نشین” با کارگردانی یک انگلیسی این را اعلام می کند که:

*” آقای هند ، شما شاید خیلی چیزها و پتانسیل ها را داشته باشی اما کسی که تو را جهانی می کند، یک انگلیسی است *… شما شاید بالیوود و ستاره رقص وآواز داشته باشی اما کسی که هند را به اسکار می رساند و رقص و ستاره ی شمارا جهانی می کند باز هم  یک انگلیسی است … *شما شاید هزار جور توانایی وامکان داشته باشی اما کسی که با فکر و طرح و نقشه به سراغ این امکانات میآید و هر کدام را به جای خود استفاده می کند و در نهایت نیز محصولی جهانیارائه می کند باز هم یک انگلیسی است .*.. بله آقای هند آقای بالیوود، شماشاید چای و ادویه ناب داشته باشید اما کسی که اینها را به جهان نشان داد ومی دهد انگلیسی ها هستند، … آقای هند … آقای بالیوود

کمی منصفانه نگاه کنید و هی داد و بیداد استعمار به راه نیندازید حالا که اختیارتان دست خودتان است   … نگاه کنید  که چطور یک انگلیسی می آید وبدون شاهرخ خان و کاپور ها و کومارها و رقص و آواز و نازهای کم چربی دخترکان هندی با کمترین هزینه برای بازیگران و لوکیشن و … فیلمی می سازد کهدرو کردن جوایز اسکار نصیبش می شود و یک شبه هند را بر سر زبانها میاندازد و چیزی را به هند می دهد که شما  هندی ها با آن همه داشتنی ها! ازانجامش تا کنون ناتوان بودید …

، آقای هند … آقای بالیوود … شما خیلی چیزها دارید ولی در واقع بدون انگلیسی ها هیچ ندارید!!! و شاید اگر دارید وداشته اید همه اش کار انگلیسی ها بوده است! و به قول دایی جان ناپلئون:“کار کار انگلیسی ها ست”* اما این بار  نه از جهت سلبی بلکه ایجابی!”


پ.ن ۱ :جایی فیلم اسکاری از هند ندیده ام کسی اگر دیده بگوید تا من قسمتیاز حرف هایم را پس بگیرم.

پ.ن ۲ :هند سه فیلم داشته به گمانم در طول تاریخ سینمای خود  که در بخشفیلم های خارجی اسکار نامزد بوده اند برای دریافت جایزه/۱۹۵۷ “مادر ایندیا”/ ۱۹۸۸ “سلیم بومبای”/۲۰۰۱ “لاگان”/  ولی نمی دانم جایزه گرفته اند یا نهکه اگر کسی می داند بگوید تا بخش دیگری از حرف هایم را نیز پس بگیرم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *