ورزشکار اگر باشید و کفش ورزشی بخواهید یا میروید سراغ پوما و یا آدیداس! لوازم خانگی بخواهید اول سراغ “بوش” آلمان را میگیرید، اگر بخواهید جهان را از ویزور دوربین های