افشین جان سلام//… هر روز فرت و فرت خبرت میرسد،پیغام هایت را روی موبایل میبینم و نخوانده دیلیت میکنم،این صندوق لامصب هم پر شده از ایمیل های جفنگ