آرشیو ماهانه:: مهر ۱۳۸۹

برای غزاله…!…دخترم!(۱)

لالالالا….گل لاله…مامان رفته….خونه خاله لالالالا….گل پونه….مامان میاد …یه شب خونه لالالالا….لالالالا…لالالالا …..لالالالا غزاله را بغل میکنم.دخترم.رنگش پریده است!میان لباس خواب سیاهیکه  ستاره های دنباله دار به روی ان
ادامه مطلب