آرشیو ماهانه:: فروردین ۱۳۸۹

استعفای مدیر رادیو ایران و سنجیدنی که “سنجه” اش معلوم نشد!

استعفای علیرضا نوری، مدیر رادیو ایران توسط محمدحسین صوفی، معاون صدا پذیرفته شد. همین  چند دقیقه  قبل خبر  را خواندم، در چند سال پایانی که در رادیو مینوشتم
ادامه مطلب

شب مرگی در سلاخ خانه واژگان!

…نشسته است انسوی میز…دلش انسوتر…اینه در چشمانش…من در اینه نیستم! …چشم چرخانم…خودم را میجویم …میخواهم بگویم که حرفی نیست…هست!…سکوتی هست…نیست!…کلمه اهنگینی هست…نیست!..اهنگ دلنوازی نیست…هست!…دل بی سیاستی هست….نیست!…و… میان
ادامه مطلب