عیدمان مبارک ،لیاقتش را داریم!!!

عید سال هشتاد و سه،عید سال هشتاد و چهار،عید ساله هشتادو پنج، شش، هفت، هشت،نه، …کدام عید اینگونه نبوده و نیست؟ عیدتان مبارک….صد سال به این سالها..مبارک است..خیلی مبارک است…اصلا …

Read More

دخترک و دریا

(ترجمه و بر داشتی آزاد از: نانوشته های ارنست همینگوی.سوم اوریل ۱۹۶۳.جزائر کارائیب دخترک دلش دریا میخواست…انهم خیلی…!دریا امدنم بدون قرار قبلی بود.دست خودم نبود.مانند تمام امد وشدهای زندگیم رفتن …

Read More