مرز ها حرام زاده اند

دنیای مجازی مرز ندارد…جالب نیست؟ “کلیک”…هم صحبتی با دوستی در ژوهانسبورگ. دنیای مجازی حد ندارد…جالب نیست؟ “کلیک” دیدن دوستی در الاسکا. سفر در دنیای مجازی حاجت به روادید ندارد…خواستنی نیست؟ …

Read More

استعفای مدیر رادیو ایران و سنجیدنی که “سنجه” اش معلوم نشد!

استعفای علیرضا نوری، مدیر رادیو ایران توسط محمدحسین صوفی، معاون صدا پذیرفته شد. همین  چند دقیقه  قبل خبر  را خواندم، در چند سال پایانی که در رادیو مینوشتم او مدیر  …

Read More

حمید جان ،آقای خسرو شکیبایی شما مرگ را به کام خود کشیدید! نه مرگ شما را!

یک شنبه سی ام تیرماه هشتاد و هفت، برای خسرو شکیبایی و گاه به گا ه غریب مینماید مرگ حتی برای چون منی که مرگ چون سایه “خیزم” میکند! غریبی …

Read More