“غلط اضافه” امری انسانی ست، گوش به حرف شیطان ندهید

شنیده ام که پایت لب گور است حاجی واتفاقا به همین دلیل اینها را برایت می نویسم. با اینکه میدانم اگر باخبر شوی قرار است چه بگویم، حکما پیغام و …

Read More

غرور و تعصب، محصول مشترک مهاجمان حرم و مدافعان عید

  ۱.خوشتان بیاید یا نیاید “غرور و تعصب” محصولِ انسانِ ایرانی ست. چه مذهبی و چه غیرمذهبی. چه انسانِ بیسوادِ و کم سواد روستاهای عجب شیر و چه انسان مثلا …

Read More

آدمهایی که انتها و امتداد شب هستید، یلدایتان مبارک !

  یلدایتان مبارک آدمهای خواب رفته، مدهوش ، مسموم، و محروم از بیداری و روشنایی، آدمهای خواب زده و سرگردان و ساکن هپروتِ پراداعایِ پوچ! برزخی ها که نه، دوزخیان …

Read More